Om oss

Bygg & Tak AS er et firma som ble oppstartet i februar 2010 med Jon-Kåre Olufsen og Odd Stian Aas som likestilte eiere og eneste ansatte. Bygg & Tak AS har som mål å holde seg til mindre oppdrag av typen restaurering, taklegging, garasje og mindre tilbygg.

Jon-Kåre Olufsen, Daglig leder og utførende i Bygg & Tak AS

Jon-Kåre har tidligere hvert ansatt i Sørra Entreprenør i 15 år. De 4 første som hjelpearbeider og lærling i bygg og anlegg. 6 år med noe forskalingsarbeid men hovedsakelig tømrer arbeid. De siste 5 årene her hadde han oppgave som byggeplass leder (formann). Ved årsskiftet 1999/2000 ble det startet opp en ny avdeling Sørra Bygg. Organisert som eget as han har her arbeidet frem til 31.01.11 hvor han har hatt stillingen som driftsleder. Sørra Bygg har stort sett hatt markede fra oppsetting av småhus og ned til legging av gulv som sin kjerne virksomhet, I de senere år har man og tatt oppdrag som leilighets utbygging, større ombygginger for kommune og stat samt private aktører. Sørra Bygg har og de siste 8 årene hvert fast partner for forsikringsselskapene IF og Gjensidige og gjort mange oppdrag for disse i forbindelse med forsikrings skader. De har og hatt "avtaler" med takstmenn som har tilført arbeid i samme kategori.

Jon-Kåre har Bred erfaring som tømrer / snekker. Ledererfaring, kur i asbest og PCB sanering. Fagbrev bygg og anlegg, avlagt eksamen i teorien til tømrer faget, Neso Formannskole, Truckførerbevis, kurs i montering av radonsperre samt en rekke produkt relaterte kurs.

Odd-Stian Aas, Styreleder og utførende i Bygg & Tak AS

Odd -Stian har arbeidet hos Gartneriet grythatten, steinlegging, Byggmester Agnar Andersen AS, Sørra Entreprenør, Sørra Bygg AS, Polygon Sandnessjøen AS og siste arbeidsplass før han startet opp Bygg & Tak As var hos Nortak As som hadde tak arbeider som kjerneområde. PÅ alle disse arbeidsplassene har han hatt varierende arbeider som hører under Bygg og anlegg og tømrer faget.

Odd-Stian har bred erfaring som tømrer / snekker. Har meget god erfaring og kunnskap om legging av taktekke og da spesielt Decra tak.

Bygg & Tak AS har i løpet av 2011 opparbeidet seg en sunn og ryddig økonomi og har godt med utstyr til den type oppdrag vi påtar oss.