Tjenester

Bygg & Tak AS driver med mindre type oppdrag slik som resturering, tilbygg, garasjer og taklegging. Decra tak har i 2011 hatt hovedparten av arbeid i denne kategorien med cirka 1100 lagte kvadratmeter.

Vi har siden oppstarten i februar 2011 utført arbeider som spenner seg fra:

  • Innvendig resturering av eldre tømmerhus fra slutten av 1700 tallet
  • Legging av kaidekke
  • Legging av tak
  • Skifting av bordkledning inkludert tileggsisolering
  • Vindusskifting

Vi gjør oppdrag i størrelsesorden 620,- inkl mva til 2 000 000,- avhengig av type oppdrag.

I 2011 har dette spent seg fra 620,- til 1 415 000,- hvor sistnevnte er pågående frem til slutten av februar 2012.